ตอบแบบสอบถาม

Advertisements
โพสท์ใน อัพเดท | ใส่ความเห็น

ยินดีต้อนรับสู่แหล่งเรียนรู้ภาษาไทย

ยินดีต้อนรับ

cropped-images4.jpg

โพสท์ใน อัพเดท | ใส่ความเห็น

แฟนพันธ์ุแท้ภาษาไทย

นักเรียนดู แฟนพันธ์ุแท้ภาษาไทย  แล้วสรุปความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยที่ได้  จำนวน  ๑๐  ข้อ  

ลงในความคิดเห็น

โพสท์ใน อัพเดท | ใส่ความเห็น

วันสุนทรภู่

ประวัติสุนทรภู่

คำชี้แจง  นักเรียนอ่านประวัติสุนทรภู่แล้วตอบคำถามลงในแสดงความคิดเห็น

๑. สุนทรภู่เกิดตรงกับรัชสมัยใด

๒. สุนทรภู่เดินทางไปหาบิดาในปี พ.ศ. ใดและแต่งวรรณคดีเรื่องใด

๓. นิราศเรื่องใดที่สุนทรภู่แต่งเป็นโคลง

๔. สุนทรภู่แต่งนิราศภูเขาทองขณะเดินทางไปที่ไหน

๕. สุนทรภู่แต่งกาพย์พระไชยสุริยาขณะบวชอยู่วัดใด

โพสท์ใน อัพเดท | ใส่ความเห็น

ความคิดเห็นต่อภาษาไทย

โพสท์ใน อัพเดท | ใส่ความเห็น

ปฏิทิน

โพสท์ใน อัพเดท | ใส่ความเห็น

เพลงคำซ้อน

โพสท์ใน อัพเดท | ใส่ความเห็น